Atkins dietten

Atkins dietten er en metode for raskt vekttap ved ketogenisk diett som ble utviklet av Dr. Robert Atkins på 60 tallet. Ideen bak Dr. Atkins diett er å begrense inntaket av karbohydrater og heller fokusere på store
mengder protein og fettholdig mat som kjøtt, ost og egg. Uten inntak av karbohydrater har ikke kroppen noe annet valg enn å skifte til å bruke det lagrede fettet som energi.

Atkins dietten program for stabilt vekttap som består av fire faser. For at dietten skal fungere slik den er tenkt er det viktig at du følger disse fasene.
De fire fasene er: Induksjonen, vedvarende vekttap, pre-vedlikeholdsfasen og vedlikeholdsdietten.