Fjørfe rå

  • Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
  • Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
  • Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
  • En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare Vann Energi Protein Fett Karbo Fiber
g kcal g g g g
And, kjøtt med skinn, rå 50 388 13.1 37.3 0.0 0.0
And, kjøtt uten skinn, rå 75 137 19.7 6.5 0.0 0.0
Gås, kjøtt med skinn, rå 50 369 16.7 33.6 0.0 0.0
Gås, kjøtt uten skinn, rå 68 160 23.9 7.1 0.0 0.0
Høne, filet, rå 73 106 25.0 0.7 0.0 0.0
Høne, kjøtt med skinn, rå 63 234 19.1 17.5 0.0 0.0
Høne, kjøtt uten skinn, rå 72 141 21.0 6.3 0.0 0.0
Kalkun brystfilet, uten skinn, rå 72 114 25.3 1.4 0.0 0.0
Kalkun, kjøtt med skinn, rå 66 203 19.8 13.8 0.0 0.0
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå 75 105 22.6 1.6 0.0 0.0
Kylling, brystfilet, med skinn, rå 72 126 21.1 4.6 0.0 0.0
Kylling, brystfilet, rå 75 104 23.8 1.0 0.0 0.0
Kylling, kjøtt med skinn, rå 67 197 18.6 13.6 0.0 0.0
Kylling, kjøtt uten skinn, rå 75 108 22.3 2.1 0.0 0.0
Kylling, lår, med skinn, rå 69 158 20.3 8.5 0.0 0.0
Kylling, vinge, kjøtt med skinn, rå 67 187 19.2 12.2 0.0 0.0

Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen