Fet fisk rå

Annonse
Makrell
Makrell

  • Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
  • Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
  • Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
  • En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare Vann Energi Protein Fett Karbo Fiber
g kcal g g g g
Blåkveite, rå 72 189 17.6 13.2 0.0 0.0
Brisling, rå 51 208 12.4 17.6 0.0 0.0
Havål, rå 75 119 18.0 5.2 0.0 0.0
Kveite hellefisk, rå 72 158 16.2 10.4 0.0 0.0
Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå 65 211 19.4 14.8 0.0 0.0
Laks, oppdrett, rå 67 200 19.9 13.4 0.0 0.0
Laks, vill, rå 66 182 19.7 11.5 0.0 0.0
Makrell, juli-sept (fet), rå 60 256 18.5 20.2 0.0 0.0
Makrell, mai-juni, rå 74 123 18.6 5.4 0.0 0.0
Pigghå, håbrann, rå 76 129 17.9 6.4 0.0 0.0
Røye, rå 73 128 16.1 7.1 0.0 0.0
Sild, fetsild, sommersild, rå 56 293 17.0 25.0 0.0 0.0
Sild, storsild, vintersild, rå 66 187 15.2 14.0 0.0 0.0
Ål, rå 46 362 17.3 32.5 0.0 0.0
Ørret, oppdrett, rå 70 161 17.2 10.2 0.0 0.0

Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen

Annonse