Disse Menneskene Bør Være Forsiktige Med Keto Dietten

Disse Menneskene Bør Være Forsiktige Med Keto Dietten

Det er noen situasjoner hvor du bør unngå å følge en keto diett, eller i det minste øke mengden karbohydrater i kostholdet. Det er noen fysiske tilstander som påvirkes av en lavkarbo diett. De følgende tilstandene betyr at du må gjøre noen endringer i dietten for å sikre at du får en god og sunn opplevelse på keto. 

Før du drastisk endrer kostholdet ditt bør du rådføre deg med legen din slik at hun kan hjelpe deg, og ikke minst er informert om kostholdsendringene du ønsker å gjennomføre.

Høyt Blodtrykk

Å ha en sunn kroppsvekt kan hjelpe deg å motvirke høyt blodtrykk (hypertensjon). Det er en god ting siden høyt blodtrykk er ett av de største helseproblemene i den vestlige verden. Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke antas det at ca. 15 % av den voksne befolkningen i Norge har en behandlingstrengende høyt blodtrykk, og 7-800 000 mennesker står på blodtrykkssenkende behandling. Dette er en svært god grunn for å få sjekket blodtrykket sitt minst et par ganger i året.  
Her vil du ha fordel av at du med keto dietten kan senke blodtrykket naturlig. Mange som følger et keto kosthold melder om at de har kunnet stoppe å ta medisiner for høyt blodtrykk gjennom ket og andre livsstilsendringer. 

Man må være klar over at det er noen situasjoner hvor de som har høyt blodtrykk skal være forsiktige med et keto kosthold. 

Hvis du bruker legemidler mot høyt blodtrykk vil en keto diett kunne føre til lavt blodtrykk. Her må du, i samarbeid med legen din, finne ut hvordan du skal forholde deg til dette, og hvordan få redusert medisineringen etterhvert som du får forbedret blodtrykket naturlig. En annen problemstilling er salt og buljong. Når man starter opp på en ketogen diett er det ikke så uvanlig at det fører til ‘keto influensa’, hvor du har lignende symptomer som om du skulle ha fått influensa. For å hindre dette, eller lindre det om du allerede opplever det, kan det hjelpe å øke inntaket av væske og salt de første ukene etter du har startet med keto. (vi har en egen artikkel om keto influensa, og hvordan du håndterer den) Et for høyt forbruk av salt vil kunne øke blodtrykket ditt. Dersom du benytter medisiner for å senke blodtrykket skal du være forsiktig med å øke mengden salt og buljong for å motvirke keto influensa. Når du imidlertid ellers følger keto dietten vil du slutte med ferdigmat som ofte har et høyt saltinnhold, og heller spise naturlige matvarer.

Amming
Amming

De Som Ammer

Mødre kan spise sunne matvarer som er bra for både dem og babyen på en keto diett. Når du har et keto kosthold starter du en mengde sunne prosesser i kroppen som gir deg helsefordeler, og dette gjelder også forgravide og nybakte mødre. 

Det mødre som ammer må unngå er å gå full keto. 

Når en mor ammer forsvinner opptil 30 gram sukker og andre karbohydrater fra mor hver dag. Dette betyr at et kosthold med mindre enn 50 gram karbohydrater per dag ikke er anbefalt. På full keto er målet å holde seg under 20 til 25 gram med karbohydrater per dag, og det blir for lite dersom man ammer. Mødre som ammer barnet sitt må følge en lavkarbo diett med mer karbo, og da minimum 50 gram. I noen sjeldne tilfeller kan et for lavt inntak av karbohydrater føre til ketoacidose hos kvinner som ammer. Journal of Medical Case Reports publiserte i 2015 en rapport som konkluderer med at mødre som ammer og følger en keto diett kan forårsake ketoacidose selv om de ikke har diabetes. Denne tilstanden betyr at kroppen ikke klarer å regulere produksjonen av ketoner korrekt. Denne risikoen er veldig liten, men må absolutt tas alvorlig. Dersom du har et inntak av karbohydrater som overstiger 50 gram per dag burde det gå fint. Sjekk også nivået for ketoner ekstra nøye om du er i denne gruppen. For å få i deg mer karbohydrater kan du legge til 3-4 store frukter per dag. Hvis du gjør det vil du ellers kunne følge din keto diett, og du vil ha holde deg over den daglige mengden på minimum 50 gram med karbohydrater.

Folk Som bruker Diabetes Medisiner

 An keto diett med lite karbohydrater og mye fett vil kunne lede til lave verdier for blodsukkeret. Dette skjer om insulin dosene ikke er tilpasset en drastisk endring av kostholdet slik en keto diett fører til. Hvis du benytter insulin eller SGLT2-hemmere er det viktig at du koordinerer dette med legen din, og at du informerer legen om at du ønsker å starte med en ketogen diett. Når du reduserer inntaket av karbohydrater betydelig slik du gjør når du følger keto dietten vil du automatisk unngå de høye dosene med karbohydrater som ellers ville øke blodsukkeret ditt. Dersom du fortsetter å ta den samme dosen medisiner som tidligere vil det kunne føre til et usunt lavt blodsukker. 

Ikke vær bekymret, det er gode nyheter for diabetikere også. 

For mange folk som har diabetes type 2 vil en ketogen diett, og andre livsstilsendringer, kunne føre til at dette reverseres. I tillegg kan slike endringer i kostholdet også hjelpe de som har diabetes type 1 med å få bedre kontroll med blodsukkeret. Husk at du som diabetiker alltid skal ha en dialog med legen din før du gjør slike endringer i dietten din. Diabetikere må også være svært nøye med å kontrollere blodsukkeret sitt, spesielt i starten av en keto diett. Dette vil sørge for at du unngår problemer relatert til blodsukkeret. I tillegg bør ikke diabetikere med diabetes type 1 spise under 50 gram med karbohydrater per dag for å unngå ketoacidose.